Chyby vo výstavbe

Stručný prehľad chýb vo výstavbe, fotogaléria chýb, ktoré sme objavili pri kontrolách.Chyby, vady, nedostatky – vyskytujú sa na každej stavbe, vo väčšom alebo menšom rozsahu, rôznej  závažnosti a charakteru. Najvážnejšie …

Stavebný zákon

Vybrané časti stavebného zákonaZákon č. 50/1976 Zb.Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku DRUHÁ ČASŤ  STAVEBNÝ PORIADOK  ODDIEL 1  ZÁKLADNÉ USTANOVENIA§43  Stavba  (1) Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami …

Stavebný alebo technický dozor?

Aký je rozdiel medzi stavbyvedúcim, stavebným a technickým dozorom? Potrebujeme vôbec niekoho z nich? Stavbyvedúci – v zmysle stavebného zákona stavbu a jej zmenu môže uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická …