Inšpekcia nehnuteľností

 

 

Kontrola stavieb pri preberaní od developera / predajcu / stavebnej firmy.

Preverenie technického stavu nehnuteľnosti

Vyhotovenie posudku.