Chyby vo výstavbe

Stručný prehľad chýb vo výstavbe, fotogaléria chýb, ktoré sme objavili pri kontrolách.

Chyby, vady, nedostatky - vyskytujú sa na každej stavbe, vo väčšom alebo menšom rozsahu, rôznej  závažnosti a charakteru. Najvážnejšie sa týkajú statiky a vlhkosti v stavbe (z pohľadu bezpečnosti, užívania, aj nákladov na odstránenie), ďalej sú rôzne konštrukčné chyby a estetické závady. Niektoré sa dajú odstrániť jednoducho, niektoré zložitejšie a niektoré vôbec - resp. len za cenu zbúrania nejakej časti alebo aj celej stavby (na Slovensku snáď najznámejší prípad Apollo biznis centra 1 v Bratislave).

Príčiny vzniku chýb môžeme rozdeliť na dve časti:

Projekčné chyby:

 • výpočtové a konštrukčné chyby v statike
 • nesprávne navrhnuté detaily
 • nezosúladené profesie
 • chybné kóty
 • chýbajúce legendy
 • nezohľadnenie zmien v jednej profesii v ostatných profesiách

Realizačné chyby:

 • nedodržiavanie technologických postupov
 • zle zvolené nadväznosti prác jednotlivých profesií
 • chybné čítanie výkresov
 • použitie nevhodných materiálov a výrobkov  (väčšinou lacnejších náhrad)
 • nedodržiavanie technologických prestávok
 • realizácia v nevhodných klimatických podmienkach
 • slabá alebo žiadna prax montérov
 • "zjednodušovanie" si práce
 • znehodnocovanie už zrealizovaných konštrukcií nasledovnými profesiami
 • nevhodné skladovanie stavebného materiálu

Všeobecne platí, že čím väčšia a komplikovanejšia stavba, tým viac chýb sa na nej objavuje. Chybám sa úplne vyhnúť nedá, ale dajú sa eliminovať. Každým jedným bodom dokážeme výrazne znížiť množstvo chýb a tým aj šetriť vlastné financie:

 1. Výberom overených projektantov, dodávateľa stavby na základe referencií
 2. Výberom kvalitných materiálov a technológií
 3. Výberom skúseného stavebného alebo technického dozora
 4. Priebežnou kontrolou prác
 5. Poctivým vykonávaním všetkých predpísaných skúšok
 6. Dôrazom na detaily

Vo fotogalérii si môžete pozrieť ukážku prác niektorých "odborníkov"

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *