REALIZOVANÉ STAVBY

 

 

Výber stavieb z našej doterajšej praxe, na ktorých sme pôsobili, či už ako stavbyvedúci, projektoví manažéri za generálneho dodávateľa stavby, alebo aj ako technický dozor investora.

Pozemné stavby

Inžinierske stavby